Komorbidity u roztroušené sklerózy

Autor/ka
MUDr. Jiří Piťha
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastějším autoimunitním neurologickým onemocněním postihujícím převážně mladé lidi. Doprovodné choroby ovlivňují nejen prognózu, ale i léčbu RS. Metaanalýzy populačních studií prokazují vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění, malignit a psychiatrických chorob. Deprese snižuje adherenci k terapii. Některé přípravky používané v léčbě doprovodných onemocnění u pacientů současně užívajících léky v rámci terapie RS mohou způsobit vážné komplikace – např. léčba hypertoniků bradykardizujícími přípravky při současném podávání fingolimodu.

Piťha, Jiří. Komorbidity u roztroušené sklerózy. Remedia. 2017, roč. 27, č. 2, s. 199-200. ISSN: 0862-8947 (tištěná verze). ISSN: 2336-3541 (online).

Zdroj dat
http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Komorbidity-u-roztrousene-sklerozy/6-F-2hy.magarticle.aspx
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Remedia, Roč. 27, č. 2 (2017)