Koho pošleme do školy?

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice diagnostiky školní zralosti.

Problematika diagnostiky školní zralosti a přechodu předškoláka z mateřské do základní školy. Školní zralost jako široký komplex schopností a dovedností - fyzická vyspělost, psychický vývoj, socializace dítěte, podnětnost domácího prostředí atd. Nunost spolupráce mezi učitelkami MŠ a rodiči - konzultace, nabídka odborné pomoci psychologa či lékaře v případě rozhodování o odkladu školní docházky, pomoc s formálními náležitostmi žádosti o odklad. Negativní působení zbytečného odkladu na vývoj školně zralého dítěte - stagnace v jeho vývoji.

TĚTHALOVÁ, Marie. Koho pošleme do školy?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(2), s. 12-13.ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001220401&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 2 (2009)