Kapitoly ze speciální pedagogiky

Autor/ka
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učebnice vysokých škol o speciální pedagogikace (obsahuje též: Vztah k životnímu prostředí jako úkol kooperace výzkumu, výuky a praxe v integrativní pedagogice / Hans Hovorka).

Pipeková, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000648218&local_base=CNB