Kapitoly ze speciální pedagogiky

Autor/ka
Jarmila Pipeková
Marie Vítková
Miroslava Bartoňová
Dagmar Přinosilová
Pavel Mühlpachr
Helena Vaďurová
Jiřina Klenková
Ilona Bytešníková
Radka Horáková
Jiří Vítek
Ilona Fialová
Dana Zámečniková
Lucie Procházková
Zita Nováková
Petra Röderová
Barbora Bazalová
Dagmar Opatřilová
Věra Vojtová
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učebnice vysokých škol o speciální pedagogikace (obsahuje též: Vztah k životnímu prostředí jako úkol kooperace výzkumu, výuky a praxe v integrativní pedagogice / Hans Hovorka).

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/30234/pdf.

Pipeková, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000648218&local_base=CNB