Kamarád je pryč. Co si bez něj počnu?

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice zvládání zátěžové situace předškolního dítěte, když jeho nejbližší kamarád odejde ze školky apod.

Řešení zátěžové situace, jakou předškolní dítě prožívá v případě, že např. ze školky odešel jeho nejbližší kamarád nebo když odchází do první třídy. Nutnost respektovat reálné emoce dítěte, dát mu určitý program, ukázat mu budoucí možnosti. Individuální rozdíly v délce a intenzitě prožívaného smutku - v závislosti na osobnosti dítěte. Možnost zvládání tohoto smutku, zapojení "opuštěného" dítěte do hry, možnosti jiné komunikace s kamarádem apod. Pomoc školy při poznávání objektivní skutečnosti, která je pro danou chvíli neměnná (odchod kamaráda, zavřené koupaliště při výletu, apod.) - přijmutí této skutečnosti a vyrovnání se s ní.

KRAMULOVÁ, Daniela. Kamarád je pryč. Co si bez něj počnu?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009,16(5), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001238260&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 5 (2009)