Jak zvládat depresi

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Google Books
https://books.google.cz/books?id=niCafRgJ2XAC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Populárně-naučná publikace k problematice deprese a související psychohygieny a psychoterapie.

Křivohlavý, Jaro. Jak zvládat depresi. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 179 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4774-3.

Související obsah

K problematice depresí jsou na portále Šance Dětem k dispozici články:

- od Jana Kulhánka s názvem "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové s názvem "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka s názvem "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001278889&local_base=CNB