Jak překonat hazard: prevence, krátká intervence a léčba

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Kniha pojednává o problémech působených hazardem. Postupně se zabývá diagnostikou, krátkou intervencí, léčbou i prevencí hazardního hráčství. Samostatná kapitola je též věnována pomoci rodinám s tímto problémem, a to i tehdy, když se osoba s hazardním hráčstvím odmítá podrobit léčbě. V další části knihy najde čtenář některé terapeutické pomůcky, dotazníky, výzkumné zprávy a oficiální dokumenty. Kniha je doplněna obsáhlým přehledem použité literatury. Publikace je koncipována tak, aby co nejlépe posloužila zejména odborným pracovníkům v oblasti pomáhajících profesí. Dobře ji však využijí např. i příbuzní patologických hráčů, motivovaní patologičtí hráči, pracovníci orgánů činných v trestním řízení a vězeňské služby a studenti různých oborů.

NEŠPOR, Karel a kol. Jak překonat hazard: prevence, krátká intervence a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 159 s. ISBN 978-80-262-0009-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002202779&local_base=NKC