Jak jsme se stali lidmi

Autor/ka
Martin Uhlíř
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Jaký je původ násilí? Jaký evoluční tlak přiměl první hominidy, aby se začali pohybovat vzpřímeně? Jaké síly umožnily vznik recipročního altruismu (zdánlivě pošetilého sklonu konat dobro)? Jaký je původ morálky jako systému hodnot založeného na rozlišování dobra a zla? Kdy se poprvé objevil jazyk? Kde a kdy se vynořil anatomicky moderní člověk? Kdo byli neandrtálci a proč vyhynuli? To jsou jen některé otázky, na něž kniha hledá odpovědi.

UHLÍŘ, Martin. Jak jsme se stali lidmi. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 319 s. Aliter; sv. 33. ISBN 978-80-7363-078-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001758145&local_base=NKC