Informační příručky

Autor/ka
Lymfom Help
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Dostatečná a kvalitní informovanost hraje velmi důležitou roli v celém průběhu nádorového onemocnění, proto se sdružení Lymfom Help snaží pacientům poskytnout co největší množství informací prostřednictvím informačních příruček.

Nemoc a naše psychika

Příručka pro pacienty, jejich blízké a rodinné příslušníky, která by měla sloužit jako nástin a inspirace pro psychické pochody které pacienty s velkou pravděpodobností čekají. Jejím autorem je PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., který má s tímto druhem onkologického onemocnění vlastní zkušenost a problémy onkologicky nemocných autenticky zná.

Co je dobré vědět o maligním lymfomu

Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty.

Příručka navazuje na původní verzi níže uvedené publikace „Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem“ z roku 2005. Bohužel toto vydání již v současné době není k dispozici. Právě tento fakt, jakož i jistý pokrok v léčbě byly impulsem k novému vydání s poněkud rozšířeným obsahem.

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty - vydala Kooperativní lymfomová skupina v roce 2005.

Jak dál po léčbě lymfomu

Informační příručka pro pacienty po skončení léčby maligního lymfomu, jejich blízké Vydal LYMFOM HELP, o.s. s kolektivem spolupracujících odborníků v roce 2010 s finnanční podporou Ministerstva Zdravotnictví ČR.

Diagnóza Hodgkinova choroba

Informace pro pacienty s Hodgkinovou chorobou, jejich příbuzné a blízké - vydala INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FN Brno v roce 2006.

Diagnóza Nehodgkinův lymfom

Informace pro pacienty s Nehodgkinským lymfomem, jejich příbuzné a blízké - vydala INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA LF Masarykovy univerzity FN Brno v roce 2002.

Výživa při nádorovém onemocnění

Praktická příručka pro pacienty procházející onkologickou léčbou - vydala Nutricia v roce 2010.

Transplantace kostní dřeně - Průvodce Vaší léčbou

Informační příručka pro pacienty a jejich blízké, kteří podstupují alogenní translpantaci kostní dřeně - vydala Nadace pro transplantace kostní dřeně ve spolupráci s lékaři Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň v roce 2006.

Průvodce léčbou poruch plodnosti

Průvodce seznamující s problematikou poruch plodnosti, technikami umělého oplození a s řadou organizačních opatření, která provází léčebný cyklus poruch plodnosti - vydala Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzizy a FN v Brně v roce 2012.

Zdroj dat
http://www.lymfomhelp.cz/ke-stazeni-o-lymfomu/informacni-prirucky/