Imunodeficience

Autor/ka
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Jiřina Bartůňková
Aleš Janda
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
http://books.google.cz/books?id=Yq6X-B7y1roC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice nesprávného fungování imunitního systému.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20071706498_1.pdf.

Bartůňková, Jiřina, Šedivá, Anna a Janda, Aleš. Imunodeficience. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 254 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-1980-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001706498&local_base=NKC