Filantropie v České republice a její význam pro neziskové organizace poskytující sociální služby

Autor/ka
Jana Lexová
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce objasňuje význam termínu filantropie a popisuje její historický vývoj především na našem území. Dále se zabývá současným pojetím a projevy filantropie v české populaci. Velká část je také věnována hledání příčin altruistického chování šlověka. V praktické části je prezentováno dotazníkové šetření zjišťující motivaci, způsoby, frekvenci a další faktory dobročinnosti s ohledem na pohlaví, věk a vzdělání respondentů. Dále je popisován fundraising - obor, který využívá filantropii k podpoře činnosti neziskových organizací. Druhé dotazníkové šetření se pokouší najít odpověď na otázku jaký význam má filantropie a její aktivní využití pro neziskové organizace poskytující sociální služby. V závěru práce je uvedena případová studie konkrétní neziskové organizace využívající aktivní a systematický fundraising pro kofinancování vlastní činnosti.

Související obsah

Problematikou dárcovství se na portále Šance Dětem zabývají sekce článků s názvy:

- Dárcovství obecně

- Dárcovství vs. daně a legislativa

- Zajímavosti o dárcovství.

Zdroj dat
http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/11774