Ekonomie sexu: úvaha nad jedním aspektem sociálních vztahů

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice sexu jakožto socioekonomického nástroje.

Uzel, Radim. Ekonomie sexu: úvaha nad jedním aspektem sociálních vztahů. Praktická gynekologie, 2015, roč. 19, č. 3, s. 192-194. ISSN 1211-6645 (tištěná verze). ISSN 1801-8750 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1100627
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Praktická gynekologie, 2015, roč. 19, č. 3