Důvěřivci a netýkavky v jedné třídě

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice adaptace předškolních dětí v mateřské škole.

Adaptace tříletého dítěte ve školce. V dobře fungující rodině je dítěti jasné, kdo je domácí a kdo cizí, proto je prvotní ostych mezi novými tvářemi přirozený a nasvědčuje dobrému vztahu mezi dítětem a matkou. U dětí, které nově nastoupí do školky, je třeba počítat s tříměsíční adaptací. Učitelka by měla vždy vést soukromý rozhovor s rodičem a ptát se zejména na to, jakým způsobem jsou doma řešeny konflikty. Jednoduché hry a aktivity, které stmelují dětský kolektiv, mohou významně podpořit adaptaci dítěte ve školce.

Kramulová, Daniela. Důvěřivci a netýkavky v jedné třídě. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(7), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001413155&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 7 (2012)