Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autor se zabývá využitelností dramatické výchovy (DV) v inkluzivní třídě na běžné základní škole, kde se vzdělává část žáků se sociálním znevýhodněním (tj. děti ze sociálně slabých rodin, děti Romů, azylantů aj.). Výsledný produkt DV (divadelní představení) přináší těmto dětem kolektivní pozitivní zážitky, hravou a radostnou atmosféru, prožitky skupinového a individuálního úspěchu. Úspěch před spolužáky či diváky vytváří u sociálně znevýhodněných dětí pocit sebedůvěry, podporuje jejich sebevědomí a sebeúctu. Tak nepřímo napomáhá budovat jejich pozitivní vztah ke škole a vzdělávání (např. u Romů). Tím, že DV využívá mimo verbální i jiné způsoby komunikace, pomáhá překonávat jazykové bariéry, což je zase důležité např. pro děti azylantů.

Coufal, Miroslav. Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2006-2007, 131(4), s. 20-25. ISSN 0323-0449.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001064138&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 131, č. 4 (2006-2007)