Doporučený postup nemocniční péče o termický úraz: prvotní odborné ošetření popáleninového traumatu

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský organismus. Dochází k částečné či úplné destrukci kůže, event. hlubších tkání.

FRANĚK, Ondřej, [et al.]. Doporučený postup nemocniční péče o termický úraz: prvotní odborné ošetření popáleninového traumatu. Urgentní medicína. 2017, roč. 20, č. 2, s. 30-34. ISSN: 1212-1924.

Zdroj dat
https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2017_2.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína, 2017, roč. 20, č. 2