Domácí násilí v českém právu z pohledu žen

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice domácího násilí z pohledu práva.

Voňková, Jiřina a Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008. 244 s. ISBN 978-80-903626-7-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002031825&local_base=NKC