Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Přehledová studie se zaměřuje na propojení teorie citové vazby a sebedeterminační teorie (SDT) v kontextu partnerských vztahů v dospělosti. Cílem tohoto přehledu je shrnout dosavadní výsledky empirických studií, které propojují perspektivu naplňování základních psychických potřeb vycházející z tezí SDT s citovou vazbou v dospělosti. Naplňování základních psychických potřeb poskytuje motivační rámec pro lepší pochopení vazbového chování v partnerských vztazích. Studie předkládá i náměty pro budoucí výzkum.

Lacinová, Lenka. Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi, 2014, 49(1-2), s. 99-109. ISSN 1803-8670. Dostupné také z: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=07c8188c-46dc-4000-97a5-32a777117bac.

Zdroj dat
https://www.researchgate.net/profile/Lenka_Lacinova2/publication/275037228_CITOVA_VAZBA_A_NAPLNOVANI_ZAKLADNICH_PSYCHICKYCH_POTREB_V_PARTNERSKYCH_VZTAZICH_V_OBDOBI_DOSPELOSTI/links/5530a0d60cf27acb0de870f9.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie pro praxi, 2014, Roč. 49, č. 1-2