Chylothorax u novorozence

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Chylothorax je nejčastější příčinou pleurálního výpotku u novorozence. Rozlišujeme primární a sekundární formu. V našem sdělení se zabýváme patofyziologií, etiologií, diagnostikou a novinkami v léčbě chylothoraxu a připojujeme příběh dítěte z naší novorozenecké JIP.

Chylothorax is the most common cause of pleural effusion in the newborn. We distinguish primary and secondary form. In our report we discuss pathofysiology, etiology, diagnostics and new perspectives in treatment of the chylothorax and we add a story of one of our children from NICU.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201006-0011_Chylothorax_u_novorozence.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 6 (2010)