Cesty terapie a prevence drogových závislostí

Autor/ka
MUDr. Jan Cimický, CSc.
Rok vzniku:
1999
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V prosinci 1997 proběhl v Paříži II. kongres světové frankofonní psychiatrické organizace. kde měli možnost delegáti ze 42 zemí, kde francouzština je srozumitelným jazykem (mateřským, parciálním či jen zájmovým), společně konzultovat aktuální problémy moderní psychiatrie s návazností komplexní péče.

Cimický, Jan. Cesty terapie a prevence drogových závislostí. Bulletin Národní protidrogové centrály. 1999, č. 3, s. 14-19. ISSN: 1211-8834.

Zdroj dat
http://www.policie.cz/soubor/bulletin-npc-3-99.aspx
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Bulletin Národní protidrogové centrály. 1999, č. 3