Bilingvální metoda ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku

Autor/ka
Klára Kučerová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato diplomová práce je zaměřena na bilingvální metodu ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku. Teoretická část se zabývá terminologickými pojmy v oblasti anatomie sluchového analyzátoru a klasifikace sluchových vad, komunikací a jejími formami využívanými sluchově postiženými, metodami ve vzdělávání a přiblížen je systém vzdělávání v České republice a ve Švédsku. V praktickéčásti jsou popsány a vzájemně porovnány konkrétní příklady bilingválního vzdělávání na školách

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/84455/pedf_m/