Alergie na kravské mléko

Autor/ka
Květuše Ettlerová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kravské mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské mléko postihuje hlavně atopické děti v nejranějším věku. Projevuje se pestrými klinickými příznaky, v jejichž patogenezi se uplatňují imunitní reakce zprostředkované IgE protilátkami a reakce „non IgE“. Diagnóza alergie na kravské mléko se opírá o anamnézu, klinický obraz, kožní „prick“ testy a sérové specifické IgE. Výsledky těchto metod ne vždy korelují se skutečnou klinickou reaktivitou, proto musí být diagnóza potvrzena orálním expozičním testem. Pro nastavení správné eliminační diety je nutné znát alergenicitu kojeneckých mléčných přípravků, zkřížené reakce mezi mléky různých živočišných druhů a také změny alergenicity vlivem zpracování a domácí úpravy kravského mléka.

ETTLEROVÁ, Květuše. Alergie na kravské mléko. Dermatologie pro praxi. 2009, roč. 3, č. 4, s. 178-183. ISSN: 1802-2960 (tištěná verze). ISSN: 1803-5337 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/der/2009/04/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Dermatologie pro praxi, Roč. 3, č. 4 (2009)