Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19