Stát chce odebírat z rodin méně dětí. Pomoct s tím má zcela nová služba

Datum publikace: 31. 07. 2023
Periodikum:
echo24.cz
Vláda chystá zavést zcela novou službu, která má posílat „chůvy“ přímo do rodin. Pomáhat má například v případech, kdy se rodiče z rozličných důvodů nestíhají o děti starat nebo se u nich shledají nízké rodičovské kompetence. Právní úprava zanesená do novely zákona o péči v dětských skupinách však schytává ostrou kritiku za poměrně vágní provedení, někteří kritici se obávají nařízených intervencí. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva má jít převážně o dobrovolnou službu, intervence má nastávat v případech, kdy by úřady musely sáhnout podle stávajících pravidel rovnou k odebrání dětí. Naopak má tak umožnit alternativu k tomuto radikálnímu kroku.

Nový paragraf zavádějící novou službu v rámci zákona o sociálních službách zavádí institut „rodinného asistenta“. „Cílem této služby je poskytovat podporu a péči rodinám s dětmi přímo v domácnosti rodiny, mají-li rodiče nízké rodičovské kompetence nebo snížený časový prostor na péči o dítě nebo jde-li o rodinu se speciálními potřebami nebo o rodinu v mimořádné krizové situaci,“ uvádí důvodová zpráva k novele, která nedávno prošla připomínkovým řízením ze strany institucí. Řada z nich však novele vytýká zásadní nedostatky. Například Svaz měst a obcí žádá úplné vypuštění paragrafu. Vyčítá novele vágní provedení, podle kterého není jasné, jaké mají panovat vztahy mezi rodinou, asistenty či obecními úřady, které mají o poskytnutí asistence rozhodovat. Stejně tak z úpravy podle svazu není jasná otázka financování a nákladů, které s sebou nová služba ponese. „Není jasné, zda intervenci rodinného asistenta může rodina odmítnout či nikoliv, v obou případech chybí podmínky aktu. Bohužel ani vztah mezi rodinným asistentem a rodinou není zcela jasný, především v otázce financování,“ uvádí v připomínkách svaz.

Celý článek najdete zde: https://echo24.cz/a/H9hgx/zpravy-domaci-rodinna-chuva-asistent-nova-sluzba-odebirani-deti

Smutný chlapec