Sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých

Datum publikace: 05. 01. 2023
Periodikum:
blisty.cz
V České republice zemře podle dat Národního ústavu duševního zdraví každý rok vlastní rukou průměrně 1 300 lidí. Počet pokusů je však odhadován až na dvacetinásobek. Velkým tématem v poslední době jsou také sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých.

„V posledních měsících se celá řada odborných pracovišť, ale i školy a rodiče potýkají s jevem, dříve více okrajovým, a to sebepoškozováním a sebevraždami u dětí a mladistvých. V minulosti se jednalo velmi často o děti či mladé dospělé, kteří zažili týrání, zneužívání či domácí násilí ve svém dětství, aktuálně je touto problematikou zasaženo mnohem více dětí. Mezi odborníky se hovoří o pandemii. Nemusí se jednat jen o klinický problém, ale i o reakci na aktuální společenskou situaci spojenou s válkou, následky pandemie covidu-19 i nejistoty, která pramení z měnícího se světa. Přijde nám důležité i o takto náročném tématu otevřeně hovořit a hledat společně cesty, jak se v těchto situacích chovat, jak být dětem k dispozici, účinně jim pomoci a podpořit je,” uvádí Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA. 

Celý článek najdete zde: https://blisty.cz/art/111443-sebevrazdy-a-sebeposkozovani-u-deti-a-mladistvych.html

plačící žena