S výdaji na školní pomůcky může potřebným pomoci na začátku školního roku i stát

Datum publikace: 29. 08. 2022
Periodikum:
vecernikpv.cz
Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může stát pomoci především prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci (MOP).

Tato dávka pomáhá řešit hned několik životních situací a jednou z nich je i cílená pomoc určená těm, kteří na startu nového školního roku nemají s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry prostředky na úhradu výdajů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností dětí. Od ledna do července letošního roku vyplatil ÚP ČR dohromady 1 323 dávek MOP v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a zajištěním nezbytných činností souvisejících se sociálně - právní ochranou dětí v celkovém objemu 3 314 614 Kč. Z toho 230 dávek MOP (374 268 Kč) bylo určeno čistě na školní pomůcky.

Celý článek najdete zde: https://www.vecernikpv.cz/zpravodajstvi/14664-s-vydaji-na-skolni-pomucky-muze-potrebnym-pomoci-na-zacatku-skolniho-roku-i-stat

peníze