Pěstounství dává lidem životní naplnění

Datum publikace: 02. 01. 2023
Periodikum:
pardubickenovinky.cz
Je to o to složitější, že ono dítě rodiče sice má, ale ve většině případů mu domov nejsou schopni zabezpečit. Pěstounů je ovšem nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé republice, stále málo.

„Pěstouni jsou vzácní a potřební lidé. V Pardubickém kraji máme 620 dlouhodobých pěstounů, kteří se starají o 640 dětí. V mnoha případech jsou to členové širší rodiny, ale ne vždy je to možné. Bohužel máme stále 290 dětí v evidenci Krajského úřadu Pardubického kraje, kterým je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Setkání s pěstouny přináší kraji zpětnou vazbu

Péče, kterou náhradní rodiče dětem poskytují, si Pardubický kraj velmi váží, a proto Pavel Šotola spolu s vedoucí odboru sociálních věcí Helenou Zahálkovou a dalšími pracovnicemi oddělení sociálně-právní ochrany dětí pozvali nově zařazené pěstouny do Sálu Rady Pardubického kraje, aby jim osobně poděkovali za jejich rozhodnutí stát se pěstouny a také od nich získali zpětnou vazbu na celý proces a dozvěděli se, jak by jim kraj mohl cestu pěstounstvím ulehčit. „My jsme měli štěstí, že naše cesta k prověření a proškolení byla celkem plynulá. Dalo nám to čas na dozrání, na promyšlení všech okolností. Od dalších zájemců ale vím, že je dokáže frustrovat, když čekají na převzetí dítěte do péče dlouhou dobu a v tom čase nemají žádné informace.  V tu chvíli si to třeba mohou rozmyslet,“ uvedla jedna z  pěstounek. Velmi důležité jsou pro pěstouny doprovázející organizace, které jim pomáhají ve všech důležitých krocích.

Celý článek najdete zde: http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/pestounstvi-dava-lidem-zivotni-naplneni/

rodič a dítě