Klubovna Naděje – nová kniha, která pomáhá lépe pochopit a osvětlit komplexní trauma, jakým je sexuální zneužívání

Datum publikace: 19. 09. 2023
Periodikum:
tisková zpráva
Autentický příběh Tomáše Papršteina, který byl v dětství zneužíván svým třídním učitelem, je rozšířen a doplněn o komentáře odborníků napříč profesemi objasňujících širší souvislosti tohoto komplexního traumatu.

Tomáš Paprštein zažil v dětství sexuální zneužívání, manipulaci a citové vydírání od svého třídního učitele na základní škole. Ten byl pravomocně odsouzen, přesto dnes znovu učí děti. Příběh v podobě deníku je doplněn o vhledy odborníků a praktické rady. Nahlédněte do duše dítěte, které zažívá manipulaci a zneužívání. Dostanete několik knih v jedné, které můžete číst postupně nebo po vrstvách, přeskakovat nebo si vybírat, co zrovna potřebujete. „Klubovna Naděje přináší naději na změnu, citlivou prevenci a odbornou osvětu,“ jsou přesvědčeni autoři knihy i odborníci, kteří do ní vstoupili se svými odbornými komentáři. Dozvíte se, co vše může přispět k ohrožení dítěte, čeho si všímat, jak se zachovat nebo kde a jak hledat pomoc. Kniha se obrací nejen k obětem, ale ke všem, kdo vychovávají děti nebo s dětmi pracují. Snaží se vnést světlo, porozumění a naději tam, odkud tak často odvracíme zrak. Tomáš Paprštein sepsal svůj autentický příběh s vírou, že otevřené sdílení pomáhá těžké životní zážitky zvládnout. „Každá 3. žena či dívka a každý 7. muž nebo chlapec má zkušenost se sexuálním zneužíváním, násilím či domácím násilím. Stejnou zkušenost mám i já. Pojďme tahle čísla změnit. V Klubovně Naděje chceme, aby děti byly v bezpečí. Chceme, aby veřejnost brala sexuální násilí vážně,“ říká Tomáš Paprštein, autor knihy. „Chceme, aby lidé pracující s dětmi byli dostatečně vzděláváni a věděli, co dělat, když se objeví problém. Chceme, aby ti, kdo prožijí něco špatného či traumatického, dokázali najít pomoc. K tomu má přispět i naše kniha Klubovna Naděje,“ dodává. Spoluautorka knihy Renata Ježková, pedagožka a terapeutka, příběh rozebrala a klíčové situace doplnila vhledy odborníků napříč profesemi a dalšími autentickými příběhy. Kniha tak nabízí komplexní pohled na problematiku sexuálního zneužívání. Je určena pro širokou veřejnost a vhodná i pro děti od 15 let.

Nezisková organizace Klubovna Naděje z.s.: https://www.klubovnanadeje.cz/

Křest knihy