Dysfázie není opožděný vývoj řeči. Jak se dysfázie projevuje?

Datum publikace: 31. 01. 2023
Periodikum:
emimino.cz
Vývojová dysfázie je poruchou centrálního zpracování řečového signálu. Projevuje se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, přestože podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.

Co je dysfázie

Zvláště mezi laickou veřejností se často zaměňuje pojem vývojová dysfázie (specificky narušený vývoj řeči) a opožděný vývoj řeči. Není to totéž, opožděný vývoj řeči je pouze jeden z příznaků. „Opožděný vývoj řeči může být dominujícím příznakem klinického obrazu nebo se vyskytuje jako součást jiných vývojových poruch,“ říká klinická logopedka Mgr. Jana Krausová.

S čím se vývojová dysfázie často zaměňuje?

  • Opožděný vývoj řeči prostý – není zjištěna žádná patologie ve vývoji motoriky, vnímání a porozumění a obvykle se spontánně upravuje kolem 3.-4. roku.
  • Omezený vývoj řeči – objevuje se např. při těžších poruchách sluchu, mentálním postižení; prognóza je závislá na reedukaci příčiny.
  • Přerušený vývoj řeči – pozorujeme jej při úrazech, vážných psychických traumatech, nádorových onemocněních mozku apod., kdy lze za příznivých podmínek po odstranění či vyléčení příčiny dosáhnout ve vývoji řeči normy.
  • Odchylný vývoj řeči – vyskytuje se např. u dětí s vrozeným rozštěpem patra; odchylka od normy postihuje jen některou z rovin vývoje řeči, většinou artikulaci.

Celý článek najdete zde: https://www.emimino.cz/encyklopedie/dysfazie-opozdeny-vyvoj-reci/

dívka