Děti z darovaných spermií mají právo znát svůj původ, anonymita dárců v Evropě postupně padá

Datum publikace: 15. 08. 2023
Periodikum:
reportermagazin.cz
Má mít dítě z darované spermie či vajíčka nárok poznat, kdo je jeho genetickým rodičem? Nebo se má zachovat anonymita dárců? Debata, která se vede i v Česku a která nemá jednoduchou odpověď. „Nastolený trend v Evropě se zatím spíš kloní k tomu, postavit se na stranu práv dětí,“ říká právník z Masarykovy univerzity v Brně Jakub Valc, který se věnuje asistované reprodukci z pohledu práva a bioetiky.

Shrnete, prosím, jaká práva se v debatě ohledně dárcovství střetávají?

Je tu právo dítěte na to znát svůj původ, tedy vědět, odkud pocházím, jaké mám kořeny, na základě čehož si budujeme svoji identitu. To najdeme například v Úmluvě o právech dítěte, což ale není jediný mezinárodní dokument, který obecně chrání osobnostní práva člověka.

Celý článek najdete zde: https://reportermagazin.cz/a/i8Saw/deti-z-darovanych-spermii-maji-pravo-znat-svuj-puvod-anonymita-darcu-v-evrope-postupne-pada

kreslená spermie a vajíčko