Děti vyrůstající v dětských domovech dosahují nižšího vzdělání, uvádí výzkum

Datum publikace: 09. 01. 2023
Periodikum:
novinky.cz
Děti vyrůstající v dětských domovech dosahují nižšího vzdělání než běžná populace. Jedním z důvodů je to, že mnohé domovy posílají své svěřence na učební obory, které jsou v blízkosti. Obory přitom vybírají často bez přihlédnutí k přání dítěte, jak poukazují nová zjištění.

Vyplývá to z výzkumné zprávy projektu Persist, za nímž stojí společnost Yourchance a Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a který podpořila Technologická agentura ČR. Autoři výzkumu zprávu zveřejnili na webu. Výzkum se konal mezi roky 2020 a 2022 a zúčastnilo se ho zhruba 200 lidí. „Respondenti uváděli, že měli vybraný studijní obor, který je dlouhodobě zajímal, a chtěli se mu věnovat, ale dětský domov jim to neumožnil a museli si udělat výuční list ve škole, která byla nejblíže domovu a do které chodila většina dětí z domova,“ stojí v závěrečné zprávě k výzkumu. To, že se pro děti z dětských domovů (DD) volí učební či studijní obor podle logistické a finanční náročnosti, uvedli podle výzkumníků bývalí obyvatelé těchto zařízení i zástupci organizací, které se péči o mladistvé z DD věnují. Na této zkušenosti se shodli lidé, kteří ze zařízení odešli před více než deseti lety, i ti, co z něj odešli v posledních pěti letech. Podle vědců to naznačuje, že tato praxe se v DD zatím výrazně nezměnila.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-lide-vyrustajici-v-detskych-domovech-dosahuji-nizsiho-vzdelani-uvadi-vyzkum-40419221

Skupina předškoláků