Graf: Kolik dětí opouští ročně dětské domovy v ČR?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 08. 2016, Aktualizováno: 02. 05. 2023
Každý rok odchází po dosažení plnoletosti do reálného života z dětských domovů necelé dvě stovky dětí. Zbytek zaznamenaného celkového počtu odchodů dětí zahrnuje umístění do pěstounské péče, zlomek do adopce. Zbývající počty vypovídají o návratech k biologickým příbuzným či přemístění do jiných typů ústavní péče.

Graf - odchody děti z DD

Zdroj: Statistická ročenka MŠMT (webové rozhraní pro výběr dat)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Fluktuace chovanců dětských domovů