Děti po obědě spinkají, do třídy nesmíte, na záchod jen o přestávce. Jak komunikovat se školou?

Datum publikace: 18. 09. 2023
Periodikum:
wave.rozhlas.cz
Adaptace, strava nebo spánek ve školách; oblečení nebo domácí úkoly ve školách – to jsou namátkou oblasti, ve kterých mívají rodiče odlišný názor od toho, co je běžné v českých předškolních a školních zařízeních. Jak se školou nebo školkou správně komunikovat? A kdo má právo určovat která pravidla?

„Ve školství je obrovský rozdíl mezí tím, k čemu se legislativa zavazuje, že bude dětem zajišťovat, a mezi tím, jak to vypadá v praxi,“ říká Markéta Čermáková, která se zabývá komunikací rodičů s institucemi. „Rámcový vzdělávací program například o adaptaci ve školce říká, že děti i dospělí se cítí ve školce dobře a bezpečně. A že nově příchozí dítě má možnost se postupně se adaptovat. Je tam výslovně uvedeno, že je potřeba tenhle proces individuálně přizpůsobit,“ cituje Čermáková. „Praxe bývá ale taková, že školka rodiče informuje, že u nich probíhá adaptace tak a tak. Například, že první den tam bude dítě dvě hodiny a že rodiče do třídy nesmí. Přitom samozřejmě existují děti, pro které jsou dvě hodiny málo a školku by si rády užily déle a nedává smysl je posílat pryč. A existují děti, které by ten proces potřebovaly rozvolnit ještě víc, nebo by potřebovaly po boku rodiče, aby jim pomohl vytvořit v novém prostředí bezpečný pocit.“

Celý rozhovor najdete zde: https://wave.rozhlas.cz/deti-po-obede-spinkaji-do-tridy-nesmite-na-zachod-jen-o-prestavce-jak-9072002

Děti v mateřské škole