Suicidální

Latinský termín pro slovo sebevražedný. Používá se ponejvíce se slovem tendence.