Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je uskutečňována v následujících formách: pěstounská péče, včetně pěstounské péče na přechodnou dobu, osvojení (adopce), poručenská péče a svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiči. Náhradní rodinná péče se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.