Jak děti prožívaly první vlnu epidemie koronaviru? Odpovědi hledal výzkum Mladé hlasy 2020

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 21. 02. 2021, Aktualizováno: 17. 02. 2023
Během první vlny epidemie koronaviru provedl UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK unikátní výzkum s názvem „Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu“. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje a názory českých dětí a dospívajících vůči změnám, které pandemie koronaviru přinesla do jejich životů.

Obsah článku:

Výzkum proběhl v dubnu roku 2020 a zúčastnilo se ho celkem 1 011 osob ve věku od 9 do 17 let. Primárně se zaměřoval na to, jak děti a dospívající vnímali změny související s nouzovým stavem, ale věnoval se kupříkladu i jejich pohledu do budoucna nebo názorům na celkový vývoj situace v České republice. Výzkumný vzorek tvořilo 48 % dívek a 52 % chlapců. Některé z výsledků navíc bylo možné srovnat s předchozími lety, jelikož UNICEF výzkum „Mladé hlasy“ realizoval už v roce 2001, 2008 a 2017.

Obrázek
Dívky si spolu hrají

Štěstí, rodina a volný čas

Pro 87 % dětí byla atmosféra v rodině dobrá nebo výborná, ale ve srovnání se situací před nouzovým stavem o něco horší. Za špatnou považovali atmosféru v rodině častěji dospívající ve věku 14 až 17 let, přičemž rozdíl mezi dívkami a chlapci nebyl v tomto směru významný. Atmosféru v rodině hodnotily nejlépe děti z rodin s nejvyšším příjmem (95 %).

Více než polovina dětí se v této době cítila šťastně, ve srovnání s rokem 2017 ale šlo o mírný pokles. Vyloženě nešťastně se, navzdory situaci, cítila jen necelá 3 % dětí. Pocity štěstí byly nejčastěji spojeny s tím, že děti mohly být s kamarády a také se svou rodinou.

Škola

Učení doma děti považovaly za méně efektivní, 60 % z nich mělo pocit, že se toho naučí méně než ve škole. Tento poměr byl o něco nižší v Praze, kde třetina dětí udávala, že se doma naučí více než ve škole. Celkem 62 % dětí mělo pocit, že mají příliš domácích úkolů. Chození do školy chybělo více dětem z menších obcí a v rodinách s nejnižším příjmem. Celkově výuka z domova bavila více dívky než chlapce.

Obavy a přání

Napříč všemi demografickými skupinami patřila mezi nejčastěji zmiňovaná přání ta, aby byli všichni zdraví, aby současná situace už skončila a vše bylo jako dříve. Největší strach panoval z onemocnění nejbližších (60 %) a z nákazy (43 %). Zároveň to, co dětem a dospívajícím nejvíce chybělo, byla možnost vidět se s kamarády. Navzdory náročné situaci pomáhala téměř pětina dětí nějakým způsobem ostatním lidem – ať už šitím roušek nebo třeba zajišťováním nákupů.

Remote video URL

Pohled do budoucnosti

Za lepší než před 10 lety považuje situaci v České republice pětina dětí. Častěji tento názor zastávají starší dospívající. V porovnání s minulým šetřením je to výrazně méně, nicméně je pravděpodobné, že výsledky byly reakcí na nouzový stav. Téměř dvě třetiny dětí uváděly, že chtějí i nadále žít v České republice, což je téměř stejný výsledek jako v minulém šetření. Zvýšil se však počet váhajících, a to v neprospěch života v zahraničí. Ve starší věkové kategorii uvedlo 17 % dětí, že chtějí v dospělosti žít jinde. Dívky a starší děti častěji uváděly, že by chtěly žít v zahraničí. Zmíněno bylo USA, Německo, Anglie nebo Rakousko.

Srovnání situace v České republice dnes a před 10 lety

Za lepší než před 10 lety považuje situaci v Česku pětina dětí. Častěji si to myslí starší dospívající. V porovnání s minulým šetřením jde o pokles, ovšem výsledky mohly být zkresleny právě nouzovým stavem, který probíhal. Vzhledem k mimořádné situaci a dlouhodobě trvajícím omezením se UNICEF rozhodl výzkum výjimečně zopakovat i v tomto roce. Budeme tak mít šanci nahlédnout, jak děti pociťují rok prožitý s pandemií.

Kompletní výsledky výzkumu Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu včetně infografiky a shrnutí výzkumů z let 2001, 2008 a 2017 jsou dostupné na: https://goo.gl/gqZ2MT

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Další zdroje:

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Matka pomáhá synovi s prací na počítači

Co myslíte, že vašim dětem během epidemie koronaviru nejvíce chybí?

Choices