Dětské krizové centrum zahajuje kampaň „Nenecháme dětství zhořknout“

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 19. 02. 2021, Aktualizováno: 23. 01. 2023
Každoročně přibude v Česku do smutných statistik zhruba 9 000 nahlášených případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, z nichž několik dokonce na následky špatného zacházení zemře. Podle odborníků je však tento počet až 10krát vyšší. Alarmující je, že se fyzického, psychického a sexuálního násilí na dětech dopouští nejčastěji někdo z rodiny nebo z nejbližšího okolí dítěte. Právě na včasnou detekci ohrožených dětí a edukaci dospělých v této oblasti se zaměřuje aktuální kampaň Dětského krizového centra s názvem „Nenecháme dětství zhořknout“. Kampaň je zároveň reakcí na nárůst zátěže v rodinách související s nelehkou situací v době pandemie covid-19 a izolací dětí v dysfunkčních rodinách.

Obsah článku:

„V Dětském krizovém centru se dlouhodobě setkáváme s případy, kdy se děti se svou nepříznivou situací a ohrožením svěřovaly dospělým osobám v rodině či mimo ni, a přesto jim nebyla věnována patřičná pozornost. V důsledku toho tyto děti nadále zůstaly „v zajetí“ týrání, sexuálního zneužívání či jiných forem závažného ohrožení,“ říká PhDr. Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra.

Důvodem je obecně nízká citlivost k násilí na dětech, vysoká míra utajování násilí na dětech před světem, ospravedlňování neadekvátního chování dospělých vůči dětem, obecně nízká důvěra v oznámení ohrožených dětí, přehlížení signálů svědčících o ohroženosti dítěte, a to
i ze strany odborníků (lékařů, učitelů, pracovníků OSPOD aj.). „Je proto nutné zaměřit větší díl pozornosti nejen k řešení již identifikovaných případů ohrožení dítěte, ale také k jejich včasné detekci a ke zvýšení citlivosti vůči signálům, které mohou svědčit pro nepříznivou situaci konkrétního dítěte,“ dodává Zora Dušková.

Dětem i rodičům pomohou nové webové stránky

V rámci projektu vznikly webové stránky www.chranmedetstvi.cz. Děti na nich najdou letáky s jednoduchými otázkami, které si v obtížné situaci možná právě kladou. Pokud se v nich poznají, leták obsahuje odkazy na anonymní telefonní kontakty, chaty, ale i konkrétní místa, kam mohou v úzkých přijít.

Často je nejtěžší přiznat si, že existuje problém. Obzvlášť, když dospělí tvrdí opak. Proto v rámci kampaně vznikla takzvaná Desatera pro tvé bezpečí. Je jich pět a popisují, jaké jednání by si děti neměly nechat líbit. Kromě násilí a sexuálního obtěžování se zaměřují na rozvod a konflikty v rodině, ohrožující prostředí, ale i na samotné rizikové chování dětí. Díky tomu mohou poznat nejen to, kdy s nimi špatně zachází okolí, ale i to, kdy se k okolí samy chovají špatně.

Obrázek
Dva chlapci šikanují třetího

Vzhledem k tomu, že zdrojem ohrožení je často osoba blízká či přímo jeden z rodičů, jsou obdobné situace obtížně zvladatelné i pro rodiče, který chce dítěti pomoci. Proto Dětské krizové centrum vytvořilo obsáhlého průvodce „Vy a my nenecháme dětství zhořknout“, ve kterém rodič najde podrobné informace o tom, jaké jsou typické formy ohrožení a jak se může ohrožení projevit v chování dítěte. Materiál shrnuje téměř 30letou zkušenost pracovníků Dětského krizového centra v péči o týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané či jinak ohrožené děti. Rodiče se dozví, co v ohrožující situaci dělat, a co naopak v žádném případě nedělat. Ohrožení jsou v průvodci rozdělena do stejných pěti oblastí jako Desatera.

Kampaň se zaměřuje také na odborníky

Speciální materiál vytvořilo dětské krizové centrum i pro odborníky pracující s dětmi. Právě oni od dětí vnímají řadu signálů, ale nemusí si být jistí jejich správnou interpretací a způsobem, jakým mají zakročit. „Detekci v rámci materiálu považujeme za velmi podstatnou v oblasti zachycení signálů, ať jsou zjevné nebo podpořit Vás v zachycení těch signálů, které jsou skryté a které je někdy problematické odhalit. Někdy je zapotřebí se jen zastavit a věnovat pozornost všem souvislostem na straně dítěte, rodičů nebo celé rodiny.“

Materiál je opět rozdělen na jednotlivé oblasti ohrožení podle stejného klíče, jako desatera. Určen je například lékařům, pedagogům a orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Odborníkům je k dispozici na vyžádání na adrese uvedené na stránkách kampaně.

S osvětou pomáhají i influenceři

S vizuály a motivy projektu se bude moci veřejnost seznámit také v rámci PR a online kampaně na sociálních sítích, na billboardech nebo letácích či prostřednictvím influencerů, jako jsou Zorka Hejdová, Andrea Kalousová, Mariana Prachařová nebo Šarlota Frantinová – Sharlota.

„S ohledem na současnou situaci, kdy jsou děti izolované doma a odříznuté od kamarádů a pomoci, považujeme tuto kampaň za velmi důležitou. Průzkumy, které se v posledních měsících uskutečnily, shodně upozorňují na zvýšené riziko násilí v blízkých vztazích, a je proto nutné, abychom byli všichni vnímavější k problémům dětí a poskytli jim pomoc
co nejdříve a co nejlépe,“
uzavírá ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.