Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Problematika čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho motivace pro další vzdělávání. Charakteristika pojetí, podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti v domácím prostředí. Sumarizování závěrů výzkumných šetření. Zařazení této problematiky v pregraduální přípravě učitelek mateřských škol na PedF UK v Praze.

KROPÁČKOVÁ, Jana, WILDOVÁ, Radka a KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 2014, 24(4), s. 488-509. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/1896/1509#
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 24, č. 4 (2014)