Mateřinka, nebo přípravná třída?

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dvě možnosti pro děti s odkladem školní docházky - návrat do mateřské školy a přípravná třída na základní škole, názor proděkanky Pedagogické fakulty UK v Praze, která z obou možností je pro děti vhodnější. Výhody mateřské školy, spolupráce s rodinou, individualizovaná příprava na školu, rozvoj školských i sociálních dovedností. Minusy - vysoký počet dětí ve třídách (až 28). Nevýhody přípravné třídy, režim dne se řídí režimem základní školy, učebně disciplinární styl předškolního vzdělávání, vybavení tříd, nedostatečný prostor pro volnou hru aj. Příprava dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

KROPÁČKOVÁ, Jana a ŠTEFFLOVÁ, Jaroslava, ed. Mateřinka, nebo přípravná třída?. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2015, 118(27), s. 13. ISSN 0139-5718.

Zdroj dat
https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=vydani&titul=250&rok=2015&vydani=27
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy