PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Klinický psycholog, soudní znalec v oboru klinická a forenzní psychologie. Dlouhodobě se mimo jiné zabývá problematikou vývojové psychologie a psychopatologie a to jak na klinické, tak vědecké rovině. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných studií, několika monografií a učebnic. Působí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Policejní akademii České republiky a některých dalších institucích. Je předsedou poradního sboru Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti náhradní rodinné péče, je členem redakčních rad několika zahraničních i domácích odborných časopisů.

Odborná knihovna: