Psychiatrická problematika u předčasně narozených dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Děti narozené předčasně jsou ve zvýšeném riziku psychiatrických poruch, především neurovývojových a behaviorálních. Pozornost věnovaná této zdravotní oblasti je však výrazně menší v porovnání se somatickou stránkou. Cílem tohoto článku je shrnout nejvýznamnější poznatky studií zaměřených na duševních zdraví této rizikové skupiny, informovat o probíhajícím výzkumném projektu u sledované populace dětí s velmi nízkou porodní hmotností a načrtnout koncept psychologicko-psychiatrické péče o děti s těžkou perinatální zátěží vycházející z komplexního uchopení problematiky dítěte a rodiny.

MICHÁLKOVÁ GRÉZLOVÁ, Tereza [et al.]. Psychiatrická problematika u předčasně narozených dětí. Psychiatrie pro praxi, 2017, 18(1), s. 21-25. ISSN 1213-0508.

Zdroj dat
https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2017/01/05.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, Roč. 18, č. 1 (2017)