Vzdělání u osob se zkušeností s náhradní formou péče v dětství

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/2986/pdf_14
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem sdělení je představení dílčích výsledků výzkumu, který se zabýval vlivem dlouhodobého pobytu osob v náhradních formách péče (tj. v ústavní výchově a v náhradních rodinách) na různé oblasti života v dospělosti. Sledovanou oblastí v prezentované části studie byla dosavadní vzdělávací dráha respondentů. V první části jsou přiblíženy typy těchto forem péče v ČR s bližším představením ústavní výchovy. Druhá část příspěvku předkládá dílčí část studie, kde byla pomocí anamnestického dotazníku a baterie psychologických testů porovnávána výzkumná skupina dospělých osob se zkušeností s náhradní péčí v dětství a kontrolní skupina osob vyrůstajících v původních rodinách. Třetí část příspěvku je věnována výsledkům týkajícím se nejvyššího dosaženého vzdělání, cesty k němu a dotýká se také pohledu na dosažené vzdělání přes rozdíly v osobnostních rysech. Ukázalo se, že lidé, kteří strávili celé či část svého dětství v náhradních formách péče, dosahují nižšího vzdělání, mají nižší vzdělanostní aspirace, ve své školní trajektorii se potýkají s většími potížemi a od okolí získávají menší podporu v učení. Z uvedeného vyplývají doporu-čení ve vztahu k vzdělávacímu procesu dětí umístěných v náhradních formách péče

Myšková, L. a kol. (2015). Vzdělání u osob se zkušeností s náhradní formou péče v dětství. Pedagogická orientace, Roč. 25, č. 1, 63 - 83.

Zdroj dat
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/2986
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 25, č. 1