Psychický vývoj dětí s perinatální zátěží

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Děti s rizikovou perinatální anamnézou, zvláště předčasně narozené a s nízkou porodní hmotností, mohou vykazovat četné odchylky v psychickém vývoji, které v některých případech přispívají
k rozvoji specifické vývojové psychopatologie zvl. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) nebo poruch autistického spektra, eventuálně i psychopatologie jiné.

PTÁČEK, Radek, GOETZ, Michal [et al.]. Psychický vývoj dětí s perinatální zátěží. Psychiatrie, 2017, 21(suppl. 1), s. 16-17. ISSN 1211-7579.

Zdroj dat
http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2017/suppl1/Psychiatrie_sympozia_supplementum.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 21, suppl. 1 (2017)