Výskyt a průběh duševních poruch u předčasně narozených dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předčasný porod, resp. nízká porodní hmotnost zvyšují riziko pro široké spektrum psychopatologie. Zahrnuje jak časně detekovatelné a závažné poruchy, jako jsou poruchy autistického spektra, tak i středně závažnou patologii, jako jsou porucha pozornosti s hyperaktivitou (Attenttion deficit hyperactivity disorder, ADHD) či úzkostné poruchy, ale také různorodé subklinické kognitivně-emoční a senzomotorické deficity. Tato zátěž postihuje celé spektrum předčasně narozené populace (od extrémně předčasně narozených (< 25. týden gestace) po pozdně-předčasně narozené (34.–36. týden), resp. děti s extrémně nízkou (< 1000g) či velmi nízkou (< 1500g) porodní hmotností.

GOETZ, Michal [et al.]. Výskyt a průběh duševních poruch u předčasně narozených dětí. Psychiatrie, 2017, 21(suppl. 1), s. 17. ISSN 1211-7579.

Zdroj dat
http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2017/suppl1/Psychiatrie_sympozia_supplementum.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 21, suppl. 1 (2017)