Deprese u dětí a adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce se zabývá depresivní poruchou u pediatrických a pedopsychiatrických pacientů. Hlavní pozornost je věnována klinickému obrazu s ohledem na věková specifika, nejčastějším psychiatrickým komorbiditám, diagnostice, průběhu a rizikům juvenilní deprese. V závěru jsou nastíněny základy terapie.

The review article deals with the depresion in children and adolescents. An overview of clinical picture, risk factors, prevalence, diagnostics and clinical course was given. Basic therapetutic procedures were mentioned.

Související obsah

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200506-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 6 (2005)