V diagnostice a léčbě ADHD dospělých máme rezervy

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Jak jsme na tom s diagnostikou a léčbou ADHD v České republice, se Miroslav Koller zeptal MUDr. Michala Goetze, Ph. D., z Dětské psychiatrické kli niky 2. LF UK a FN Motol v Praze, který vedl konferenční workshop zaměřený na tuto problematiku.

GOETZ, Michal, SKÁLOVÁ, Andrea. V diagnostice a léčbě ADHD dospělých máme rezervy - rozhovor. Zdravotnictví a medicína. 2014, roč. 2014, č. 19, s. 43-44. ISSN: 2336-2987.

Zdroj dat
https://zdravi.euro.cz/clanek/v-diagnostice-a-lecbe-adhd-dospelych-mame-rezervy-477578
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zdravotnictví a medicína. Roč. 2014, č. 19