MUDr. Jan David, Ph.D.

Vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, doktorské studium v oboru preventivní medicíny absolvoval tamtéž. Složil atestace z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost. Pracoval na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Na posledním pracovišti působil jako zástupce vedoucího oddělení na jednotce intenzivní péče. Podílel se jako asistent na výuce mediků 2. i 3. lékařské fakulty. V současné době také částečně pracuje jako odborný asistent na Vysoké škole zdravotnické a jako lektor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je výkonným redaktorem časopisu Česko-slovenská pediatrie. 

Odborná knihovna:

Články: