Závažná komplikace COVID-19 u dětí: syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.solen.cz/incpdfs/ped-202101-0001_10_001.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ačkoli je infekce SARS‑CoV-2 vyvolaná beta koronavirem (COVID-19) vysoce nakažlivá, pediatričtí pacienti představují jen malou část ze všech diagnostikovaných nemocných. Pozornost však vzbudil výskyt neobvyklého klinického obrazu abnormální systémové imunitní odpovědi s multiorgánovým poškozením, který byl označen jako syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19 u dětí (PIMS‑TS). Níže předkládaný přehledový článek vychází z recentních publikovaných studií a věnuje se etiologii, symptomatologii, diagnostice a terapii tohoto nového onemocnění.

DAVID, Jan, [et al.]. Závažná komplikace COVID-19 u dětí: syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi. Pediatrie pro praxi, 2021, roč. 22, č. 1, s. 8-11. ISSN: 1213-0494.

Zdroj dat
https://medvik.cz/bmc/view.do?gid=1644686
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, roč. 22, č. 1 (2021)