Diferenciální diagnostika syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi asociované s nákazou SARS-CoV-2 u dětí a mladistvých

Autor/ka
Rok vzniku:
2022
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2022-1-2/diferencialni-diagnostika-syndromu-multisystemove-zanetlive-odpovedi-asociovane-s-nakazou-sars-cov-2-u-deti-a-mladistvych-129688
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s nákazou SARS-CoV-2 u dětí a mladistvých (PIMS-TS) se již dostává do povědomí české pediatrické odborné veřejnosti a je součástí diferenciální diagnostiky u pacientů s minimálně třídenní horečkou. Níže předkládané sdělení vychází nejen z recentních publikovaných studií, ale i ze zkušeností našeho pracoviště a věnuje se diferenciální diagnostice tohoto nového onemocnění.

DAVID, Jan; LEBL, Jan. Diferenciální diagnostika syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi asociované s nákazou SARS-CoV-2 u dětí a mladistvých. Československá pediatrie, 2022, roč. 77, č. 1, s. 34-38. ISSN: 0069-2328.

Zdroj dat
https://medvik.cz/bmc/view.do?gid=1773808
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá pediatrie, roč. 77, č. 1 (2022)