Zánět středního ucha, diagnostika a léčba

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Akutní zánět středního ucha – otitis media acuta (OMA) je nejčastější zánět v raném dětském věku s celoročním výskytem. Mezi příčiny OMA patří: dysfunkce Eustachovy trubice, průnik infekce, nedostatečná imunitní ochrana. Příznaky OMA: bolest ucha, zhoršení sluchu, horečka, neklid. Diagnostika se opírá o otologické vyšetření, jehož základem je otoskopie. Diferenciálně diagnosticky musíme vyloučit zánět zevního zvukovodu, obturující cerumen či cizí těleso v zevním zvukovodu. Komplikací OMA může být nekróza bubínku, akutní mastoiditida (bez/s abscesem), tromboflebitida či trombóza esovitého splavu, intrakraniální komplikace. Léčba OMA: indikována celková analgetika, provedení paracentézy, ordinace antibiotik. Antibiotika jsou indikována v případech rozvinutého zánětu, kdy nalézáme současně zánětlivé postižení dýchacích cest a vysokou horečku. Širokospektré antibiotikum je indikováno také při podezření na počínající komplikaci OMA a při recidivujících zánětech středouší. Antibiotikum musí být podáno u pacienta, u kterého OMA postihuje jediné slyšící ucho. U recidivující otitidy je nutno provést sanaci možného infekčního fokusu (nejčastěji adenotomii) a zavést tlak vyrovnávající trubičku (TVT). Intratemporální a intrakraniální komplikace jsou řešeny jako akutní onemocnění chirurgickou cestou (mastoidektomie) při neúspěchu­ parenterálně podaných antibiotik. Pro diagnostiku komplikací je rozhodující HRCT zobrazovací technika.

Acute middle ear infection-otitis media acuta (OMA) is the most frequent inflammatory disease in early childhood all the year round. Causes of OMA are dysfunction of Eustachian tube, penetration of infection, insufficient immune system. Symptoms and signs of OMA are ear ache, decreased hearing, fever, restlessness. Diagnosis is based on otologic examination, especially on otoscopy. Differential diagnosis must include external ear infection, obstructing cerumen or a foreign body in the ear canal. OMA may be complicated by tympanic necrosis, acute mastoiditis (with or without abscess formation), thrombophlebitis or thrombosis of sagittal sinuses or intracranial complications. Treatment of OMA: systemic analgetics, paracenthesis, antibiotics. Antibiotics are indicated in cases of inflammation with associated respiratory disease and high fever. Wide spectrum antibiotics are also indicated if suspicion of a complication is raised and in cases of recurrent OMA. Antibiotics must be given to patients with OMA involving the only hearing ear. In recurrent OMA it is necessary to treat focal infection (most frequently adenotomy) and implant a pressure equilibrating tube. Intratemporal and intracranial complications are treated as acute diseases surgically (mastoidectomy) in case of a failure of parenteral antibiotics. For diagnosis of complications an imaging with HRCT is decisive.

Související obsah

Problematikou zánětů ucha se na portále Šance Dětem zabývá článek od Michala Jurovčíka s názvem "Zánětlivá onemocnění ucha u dětí".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200803-0007.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 3 (2008)