Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o pedagogických pracovnících a jeho vazby na vzdělávání handicapovaných osob.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=58473&Section=1&IdPara=1&ParaC=2