Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=53243&Section=1&IdPara=1&ParaC=2